LEUFSTA BRUKSARKIV

Uppdaterad: 2014-12-08

 
 
HEM ARKIV OCH SAMLINGAR DIGITALT FORSKNING OM OSS KONTAKT FRÅGOR OCH SVAR LÄNKAR
 
 

Välkommen till Leufsta Bruksarkiv!
Leufsta Bruksarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som ligger i Lövstabruk, norra Uppland. Här förvaras bruksarkiv från de flesta av de norduppländska järnbruken, såsom Leufsta bruk, Österby bruk och Gimo bruk. Här förvaras även företagsarkiv med koppling till bruksföretagen samt föreningsarkiv, byarkiv och personarkiv med koppling till Lövstabruk. Det sammanlagda beståndet består av ca 500 hyllmeter arkivmaterial från ett femtiotal arkivbildare. Vår huvuduppgift är att vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterialet i syfte att främja lokalhistorisk forskning. De flesta av arkiven är sökbara via denna sida, samt via NAD, Nationella Arkivdatabasen.

 

Arkiven är öppna för forskning varje onsdag klockan 10-15, samt efter överenskommelse. Leufsta Bruksarkiv ligger i en byggnad som tidigare varit bostad åt bruksförvaltaren. I dag ägs fastigheten av Statens Fastighetsverk. Byggnaden har fungerat som arkiv sedan 1974. Sedan 2006 drivs arkivet av Lövsta Bygderåd i samarbete med Stiftelsen Leufsta.

bruksarkiv_vinter

Lövsta Bygderåd har  en egen hemsida leufstabruksarkiv.se/bygderad. Där kan du läsa om föreningens verksamhet, styrelsens sammansättning, vad som händer m.m.

Nyheter och tips (2014-12-08) Under fliken forskning finns en ny lokalhistorik studie av tjänstefolket på Lövstabruks herrgård 1876-1880. En C-uppsats i historia vid Linköpings universitet, författad av Viktoria Lundqvist.

 

Under fliken digitalt har vi nu börjat lägga ut innehållsregister - räkenskapsböcker för Leufstaarkivet.

 

Vi håller f.n. på att anpassa hemsidan till de vanligaste läsarprogrammen (internet explorer, Firefox, google Chrome, m.fl). Vi ber er att ha överseende med de felaktigheter som tillfälligt kan uppstå.

ONSDAGAR KL 10-15 ÄR LEUFSTA BRUKSARKIV, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV ÖPPET för forskare och besökare. Då är ni också välkomna att se Upplandsmuseets utställning "Lövstabruk på järnes tid " och utställningarna från Arkivens Dag 2014 med tema OROSTIDER: Rysshärjninarna 1719, Första världskiget, Baron Carls död 1914. Österlövsta Rödakors-krets, Olof Thunman "I den stora ofreden".

 

Vi stänger Leufsta Bruksarkiv den 18 december och firar helgerna. Vi återkommer onsdagen den 7 januari 2015.

God Jul och Gott Nytt År 2015!