LEUFSTA BRUKSARKIV

Uppdaterad: 2015-08-24

 
 
HEM ARKIV OCH SAMLINGAR DIGITALT FORSKNING OM OSS KONTAKT FRÅGOR OCH SVAR LÄNKAR
 
 

Välkommen till Leufsta Bruksarkiv!
Leufsta Bruksarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som ligger i Lövstabruk, norra Uppland. Här förvaras bruksarkiv från de flesta av de norduppländska järnbruken, såsom Leufsta bruk, Österby bruk och Gimo bruk. Här förvaras även företagsarkiv med koppling till bruksföretagen samt föreningsarkiv, byarkiv och personarkiv med koppling till Lövstabruk. Det sammanlagda beståndet består av ca 500 hyllmeter arkivmaterial från ett femtiotal arkivbildare. Vår huvuduppgift är att vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterialet i syfte att främja lokalhistorisk forskning. De flesta av arkiven är sökbara via denna sida, samt via NAD, Nationella Arkivdatabasen.

 

Arkiven är öppna för forskning varje helgfri onsdag klockan 10-15, samt efter överenskommelse. Leufsta Bruksarkiv ligger i en byggnad som tidigare varit bostad åt bruksförvaltaren. I dag ägs fastigheten av Statens Fastighetsverk. Byggnaden har fungerat som arkiv sedan 1974. Sedan 2006 drivs arkivet av Lövsta Bygderåd i samarbete med Stiftelsen Leufsta.

bruksarkiv_vinter

Lövsta Bygderåd har  en egen hemsida leufstabruksarkiv.se/bygderad. Där kan du läsa om föreningens verksamhet, styrelsens sammansättning, vad som händer m.m. Närmast är det Berättarcafé söndagen den 20 september kl. 15: Harpan och järnet, Peo Österholm berättar om nyckelharpan och de norduppländska spelmännen.

Nyheter och tips (2015-01-12) Nya FÖRENINGSARKIV finns nu utlagda på hemsidan: Hållnäs folkpartiförening, Leufstabruks kyrkliga ungdomsgrupp, Leufstabruks Rotaryklubb, Skärplinge scoutkår, Årböle Byalag, Årböle vägsamfällighet, Österlövsta jaktvårdskrets och Österlövsta Röda Kors-krets.

ÖVRIGA ARKIV som är utlagda: Österlövsta elektriska AB, Robert Forsling, Flottskärs Familjeförening och Ottil och Emil Mattons familjearkiv.

 

Vi håller f.n. på att anpassa hemsidan till de vanligaste läsarprogrammen (internet explorer, Firefox, google Chrome, m.fl). Vi ber er att ha överseende med de felaktigheter som tillfälligt kan uppstå.

Helgfria ONSDAGAR KL 10-15 ÄR LEUFSTA BRUKSARKIV, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV ÖPPET för forskning och besök. Då är ni också välkomna att se Upplandsmuseets utställning "Lövstabruk på järnets tid " och utställningarna från Arkivens Dag 2014 med tema OROSTIDER: Rysshärjninarna 1719, Första världskiget, Baron Carls död 1914. Österlövsta Rödakors-krets, Olof Thunman "I den stora ofreden".

 

SÖNDAGSÖPPET i Bruks- och hembygdsarkivet söndagen den 27 september kl. 11-16. I bruket har Hantverkshuset öppet 11-16. Välkommen till en höstutflykt till Lövstbruk!