Hållnäs friförsamling

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A PROTOKOLL

 

1895, 1917, 1921

B UTGÅENDE HANDLINGAR

 

1911, 1916-17

1893, 1910

D REGISTER OCH LIGGARE

 

1918

1906-13

E INKOMNA HANDLINGAR

 

1919-20

F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

1878-1912

1906, 1919

1917

1918, 1933

G  RÄKENSKAPER

 

1905-32