Hållnäs SMU

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

A  PROTOKOLL

 

1903-80
1918-80
1980-2002
B  UTGÅENDE HANDLINGAR  
1918-79

1933-80

1980-2001
D REGISTER OCH LIGGARE  
1908-57
1920-1970-tal
E  INKOMNA HANDLINGAR  
1940- tal, 1960- 70-tal
1980-tal

F  HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 
1930-60-tal
1972-79, 1967
1980-85, 1990-tal

G  RÄKENSKAPER

 
1901-80
1922-80