Hållnäs missionsförsamlingar:
Hållnäs södra missionsförsamling 1921-1987
Hållnäs norra missionsförsamling 1922-1987
Hållnäs missionsförsamlingars kretsråd 1972-1987
Hållnäs missionsförsamling 1987-2013 1987-2013
Hållnäs SMU 1901-2002
Hållnäs friförsamling 1895-1921