Hållnäs missionsförsamling

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

A  PROTOKOLL

 

1987-2014

B  UTGÅENDE HANDLINGAR

 

1987-2013

E  INKOMNA HANDLINGAR

 

1987-2009

F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

1986

1997-2011

1960-2000-tal

2001-2012

1944-2002

G  RÄKENSKAPER

 

1987-2004

1974-1998

2005-2013

Ö  ÖVRIGA HANDLINGAR

 

1960-2000-tal