Hållnäs missionsförsamlingars kretsråd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

A  PROTOKOLL

 

1972-86

B  UTGÅENDE HANDLINGAR

 

1972-86

1975-78

G  RÄKENSKAPER

 

1972-87