ARKIV: Hållnäs norra missionsförsamling

Serie: Protokoll

Seriesignum: A I

 

Volymnummer Tid Anmärkningar
1 1938-54 Bunden bok. Församlingsmöten, årsmöten m.m.
1939-54, Längst bak upp och ner: Styrelsemöten
dec- 1938-53. Innehåller även års- kassa- och revisionsberättelser, se serie B I.

 

 

 

 

1955-74 Bunden bok. Även års- kassa- och revisionsberättelser,
se serie B I.

 

 

 

 

1943-90 Bunden bok. Gäller Sikhjälmakretsen.

 

 

 

2 1975-87