ARKIV: Hållnäs norra missionsförsamling

Serie: Årsberättelser, revisionsberättelser

Seriesignum: B I

 

Volymnummer Tid Anmärkningar

 

 

 

- 1924

Årsberättelse. Ligger i volymA I:1

 

 

 

- 1942-73

Årsberättelser. Ingår i protokollsböcker som ligger i volym A I:1

 

 

 

- 1974-86

Årsberättelser. Ligger i volym A I:2

 

 

 

- 1922-25

Revisionsberättselser.
Ingår i kassabok för Hållnäs friförsamling, volym G I

 

 

 

- 1938-73

Revisionsberättelser. Luckor 1952, 1953 och 1963.
Ingår i protokollsböcker som ligger i volym A I:1

 

 

 

- 1974-86

Revisionsberättelser. Ligger i volym A I:2

 

 

 

-
1961

Kasssaredovisning för Hållens krets.
Ligger i volym A I:2.

 

 

1958

Församlingsordning och stadgar
Ligger i volym A I:2.