ARKIV: Hållnäs norra missionsförsamling

Serie: Inkommande handlingar

Seriesignum: E I

 

Volymnummer Tid Anmärkningar

 

 

 

1 1942-76 a) Flyttningsbetyg, inträdesanmälningar

 

1970-80-tal b) Brev från Stiv Jakobsson om insaml. av handlingar

 

1981 c) Fastighetstaxeringar

     

1986 d) Handlingar rörande arvsskifte efter Sofia Johansson

 

2003-13

e) Handlingar rörande testamentsgåva av Elsa Westergren

  1945 f) Underrrättelser från Militära civilförsvarsstyrelsen
  1959 g) Skrift om Järbo missonsförsamlings 75-årsjubileum