ARKIV: HÅLLNÄS NORRA MISSIONSFÖRSAMLING

Serie: Kassaböcker (bundna)

Seriesignum: G I

 

Volymnummer Tid Anmärkningar

 

 

 

- 1922-25 Ingår i kassabok för Hållnäs friförsamling. Ligger i volym AI:2 i friförsamlingens arkiv.

 

 

 

1 1926-27 I boken ingår även kassabok för Hållenkretsen 1944-61

 

 

och auktionsprotokoll för Hållenkretsen 1944-60.

 

 

(De senare ej i kronologisk ordning)

 

1928-39 Huvudkassabok

 

1922-76 Byggnadskassan

 

 

 

2 1928-39

 

 

1940-49

 

 

1959-75

 

 

 

 

3 1976-84

 

 

 

 

4 1985-87 Innehåller även kassabok för Hållnäs missionsförsamling

 

 

1989-2001