Hållnäs norra missionsförsamling

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A PROTOKOLL

 

1938-74, 1943-90

1975-87

B  UTGÅENDE HANDLINGAR

 

1920-1980-tal (luckor finns)

1970-80-tal

1950-70-tal

1952-85

D  REGISTER OCH LIGGARE

 

1922-1970-tal

1933-60

E  INKOMNA HANDLINGAR

 

Spridda årtal

F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

1965

1960-tal

1928, 1942, 1943, 1967

G RÄKENSKAPER

 

1926-87

1930-70-tal

1947-52