Hållnäs södra missionsförsamling

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A PROTOKOLL

 

1921-87

 

 

B UTGÅENDE HANDLINGAR

 

1926-87

1918-43, 1953-88

1950-70-tal

 

 

D REGISTER OCH LIGGARE

 

1922-87

1894-1989

 

 

E INKOMNA HANDLINGAR

 

1950-80-tal

 

 

F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

1940-70-tal

Spridda årtal

1950-60-tal

1927, 1959, 1967

 

1961-1963

   
G RÄKENSKAPER

 

1922-86