Österlövsta jaktvårdskrets

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

A       PROTOKOLL

 

A I:1-2  Årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga protokoll och minnesanteckningar 

1954-2002

B       UTGÅENDE HANDLINGAR

 

B I Verksamhetsberättelser, revisionsberättelser, resultat- och balansräkningar, stadgar

1956-2001

D      REGISTER OCH LIGGARE

 

D I Medlemsmatriklar

1972, 1995, -97, -99

E       INKOMNA HANDLINGAR

 

E I Diverse handlingar, innehåller även utgående

1994-2002

F       HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

F I Handlingar rörande tävlingsverksamhet

1957, 1963, 1987, 1991-2002

F II Rapporter om viltolyckor

1983-87

F III Handlingar rörande utökat samarbete mellan jaktvårdskretsar

1999-2002

G      RÄKENSKAPER

 

G I Verifikationer

1989-2002