Lövstabruks samarbetskommitté

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

 

 

 

 

Volym 1

Protokoll 1973-1987

Verksamhetsberättelser 1974-1987

Revisionsberättelser 1975-1986

Bidragsansökningar 1972-1987

Insamlingslistor till vårkase och fyrverkeri, odat.

Korrespondens 1972-1987

 

 

 

 

 

 

Volym 2

Handlingar rörande nedläggning av sjukhemmet 1984-1987

Handlingar rörande vägbelysning 1977

Handlingar rörande postnedläggning 1977

Handlingar rörande turismfrågor 1983

Handlingar från "Arbetsgruppen för Lövstabruk" 1984