LEUFSTA BRUKSARKIV

Uppdaterad 2016-07-15

 
 
HEM ARKIV OCH SAMLINGAR DIGITALT FORSKNING OM OSS KONTAKT FRÅGOR OCH SVAR LÄNKAR
 
 

Föreningsarkiv

Föreningsarkiv finns från föreningarna listade nedan. De flesta föreningsarkiven har tidigare förvarats oförtecknade på Lövstabruks Folkets Hus. Klicka på arkivens namn för att komma vidare.
   

Arkivbildare

Innehåll

Volymer

Anmärkning

Fackliga organisationer

     

Skogsarbetareförbundet avd. 25 Uppland-Västmanland, sekt. 26 Skärplinge

1965-1997

1

 

Skogsarbetareförbundet avd. 50 Östra Uppland, sekt. 8 Hållnäs

1954-1965

1

 

Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 535 Lövsta

1924-1953

2

 

Freds- och solidaritetsorganisationer

     

Röda Korset, Österlövsta krets

1916-1982

5

 

Idrottsorganisationer

     

Idrottsförening, Lövstabruks

1920-1992

9

 

Gymmix Leufsta

1960-2006

11

Tidigare namn: Leufstaflickorna

Kooperativa och ekonomiska föreningar

     

Kreatursförsäkringsförening, Leufsta bruks arbetares

1949-1961

1

 

Sjuk- och begravningskassa, Leufsta bruks arbetares

1893-1973

2

 

Sjuk- och begravningskassa, Gimo bruks arbetares

1899-1933

1

Ingår i Gimo-Österby bruks AB:s arkiv

Dikningsförening, Kärfven-Vafds

1900-1917

2

 

Dikningsförening, Barknåre-Kvarnbo

1903-1908

1

 

Dikningsförening, Hjulö-Ängvreta-Näsmo

1923-1928

1

 

Flottningsförening, Strömaråns

1911-1947

1

 

Vägsamfällighet, Årböle

1952-2006

5

 

Samfällighetsförening, vägförening, Lövstabruks norra

1985-2011

3

 

 

Kulturella organisationer

     

Rotary Club, Leufstabruks

1986-2014

13

 

Folkets Husförening, Lövstabruks

1924-2000

75

 

Föreläsningsanstalt, Leufstabruks

1953-1966

1

 

GDV, Lövstabruks

1963-1989

9

GDV = Gammeldansens vänner

Bygderåd, Lövstabruks

1963-1975

1

 

Bygderåd, Lövstas

1988-2009

22

 

Byalag, Årböle

2000-2009

4

 

Jaktvårdskrets, Österlövsta

1953-2002

12

 

Samarbetskommitté, Lövstabruks

1972-1987

2

 

Nykterhetsorganisationer

     

IOGT-loge 1556 Leufsta Hopp, Lövstabruk

1890-1966

18

 

IOGT-ungdomsloge 1545 Hoppets Stjärna, Lövstabruk

1915-1952

3

 

Blåbandsförening, Sikhjälma

1913-32

1

 

Politiska organisationer

     

Folkpartiavdelning, Hållnäs

uå-1998

3

 

Socialdemokratisk arbetarekommun, Österlövsta

1925-1934

1

 

SSU Lövstabruk

1930-1967

2

 

Religiösa organisationer

     

Kyrkliga syförening, Lövstabruks

1924-1999

13

 

Kyrkliga ungdomsgrupp, Leufstabruks

1957-1962

1

 

Scoutkår, Skärplinge

1963-1975

1

 

Missionsförsamlingar, Hållnäs

1878-2012

58

 

Kyrkliga Lekmannakår, Österlövsta

1943-2004

4

 

Kyrkliga söndagsskola, Österlövsta

1926-65

1